Nieuws

Initiator Rolstoeldansen

post image

De eerste VTS-opleiding "Initiator Rolstoeldansen" is gestart

De voorbije jaren was er voor ons Vlamingen enkel een diploma “instructeur rolstoeldansen” te behalen bij de Stichting Rolstoeldansen Nederland.
Hoewel deze opleiding degelijk is was het toch spijtig dat onze lesgevers in eigen land geen gestructureerde en erkende opleiding konden volgen in deze G-sport.
Dit was zo tot in 2014 de Vlaamse Trainersschool de deur opende voor een eigen opleidingstraject voor rolstoeldansen, beginnende met het niveau "initiator". Danssport Vlaanderen, Parantee en de Belgische Rolstoeldansfederatie staken in 2015 de hoofden bij elkaar voor het uitwerken van een stramien. De docenten werden aangesteld, de cursusteksten uitgeschreven en op 17 januari ll is de opleiding "Initiator Rolstoeldansen" dan van start gegaan met 11 cursisten.

Het laatste examen zal plaatvinden op 17 april.
En dan zijn we in Vlaanderen weer een aantal goed opgeleide rolstoeldans-instructeurs rijker.
Wel is het zo dat een aantal van de cursisten reeds les geven in de bestaande clubs. Voor hen is het behalen van het diploma dan een officiele erkenning vanuit de Vlaamse overheid.
Voor de clubs waar ze les geven is de erkenning van hun lesgevers van promotioneel belang. Bovendien zal een diploma van de VTS in veel gevallen een verhoogde ondersteuning vanwege de lokale overheid met zich mee brengen.

We hopen uiteraard dat de komende jaren ook geinteresseerden inschrijven die momenteel nog geen rolstoeldansles geven maar met een nieuw project willen starten.
Er zijn immers in Vlaanderen nog heel wat streken waar geen rolstoeldansen wordt aangeboden. En dat is spijtig, want het is een zeer toegankelijke vrijetijdsbesteding en een sport waar elke rolstoelgebruiker aan kan deelnemen.